Kalite Politikamız
29 Mart 2022

                                                                    Kalite Politikamız


 

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yasal şartlar çerçevesinde iyileşme ve gelişmeyi hedef alan Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygun sürekli sağlık hizmeti sunmak

Hasta ve Çalışan güvenlik ve memnuniyetini sağlamak

Hizmet içi eğitimlerle desteklenen ekip anlayışını geliştirmek

Çevreye saygılı ve ekonomik sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmek

Modern tıbbın gereklerini yerine getirmek