Yayladağı Devlet Hastanesi Genel ve Bölüm Uyum Rehberi
04 Şubat 2020


        T.C.
      HATAY VALİLİĞİ

         İL SAĞLIK MÜDÜRÜLÜĞÜ

              YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ GENEL VE BÖLÜM UYUM EĞİTİMREHBERİ

DOK KODU: EY.RH.01              YAYINTAR.:MAYIS 2019           REVTAR:00            REV.NO:00


İÇİNDEKİLER


1.      HASTANE BAŞHEKİMİNİNMESAJI

2.      TARİHÇE

3.      MİSYONUMUZ

4.      VİZYONUMUZ

5.      KALİTE POLİTİKAMIZ

6.      TEMEL İLKE VEDEĞERLERİMİZ

7.      KURUMSAL AMAÇ VEHEDEFLERİMİZ

8.      KAPSAM

9.      ORGANİZASYONŞEMASI

   10.     FİZİKİ YERLEŞİM ŞEMASI

11.     ORYANTASYONEĞİTİMİ

12.     ÇALIŞMAKOŞULLARI

13.     İZİNLER

 

14.      HASTANE KURALLARI

15.      HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

16.      MHRSKULLANIMI

17.     GÜVENLİK RAPORLAMASİSTEMİ

18.     ÇALIŞAN HAKLARI VEGÜVENLİĞİ

19.     HASTA HAKLARI

20.     KİŞİLER ARASI İLETİŞİM-ETKİN İLETİŞİM KURMAK İÇİN YAPILMASIGEREKENLER

21.     HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BİLGİGÜVENLİĞİ

22.     HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

23.     HASTANETEMİZLİĞİ

24.     ATIKLARLA İLGİLİUYGULAMALAR

25.     EVDE SAĞLIKBİRİMİ

     26.    DİŞ POLİKLİNİĞİ

27.     DİYETPOLİKLİNİĞİ

28.     ORGAN BAĞIŞIBİRİMİ

29.     SİVİL SAVUNMABİRİMİ

30.     HASTANEMİZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RUTİNUYGULAMALARI

     31.     ACİL HİZMETLER

32.     HEMŞİRELİKHİZMETLERİ

33.      HİZMET ALIMI PERSONELLERİN ÇALIŞMAKURALLARI

34.      HASTANEYEULAŞIM

 


HASTANEMİZE HOŞGELDİNİZ

 1. HASTANE BAŞHEKİMİNİN MESAJI

  Bu rehber; aramıza yeni katılan çalışma arkadaşlarımızın kısa sürede kurumumuza uyum sağlamaları amacıyla hazırlanmıştır. Hastanemizde göreve başladığınız andan itibaren adaptasyonunuzu hızlandırmak, hastanemizle ilgili bilgilere en güvenilir ve sağlıklı bir şekilde ulaşmanızı sağlamak en temel hedefimizdir. Kısa sürede kurumumuzu tanımanız ve uyum sağlamanız verimli çalışmanızı sağlayacağı gibi ekibimize de güç katacaktır. Ekibimizin bir parçası olarak her zaman uyumlu, verimli, görevine sadık ve saygılı, mesleğinin gerektirdiği etik değerlere bağlı ve işinizden zevk alarak çalışmanızı diler, başarılar dileriz.

        Aramıza hoş geldiniz…

                                                                                                                                                                                      Dr. MEMET KAHRAMAN

                                                                                                                                                                                                   BAŞHEKİM

 2. TARİHÇE

  Yayladağı Devlet Hastanesi Temeli 24 Ocak 2014 tarihinde atılmış olup 26 Mayıs 2015 de hizmete girmiştir. Hastanemiz 19952 m2 açık alan üzerine kurulmuş 4280m2 kapalı alana sahip 3 kat ve 4 bloktan oluşmaktadır. 46 araçlık açık otoparkımız mevcuttur. Hastane tamamı nitelikli (WC ve duşlu) 27 yatağa sahip olup, Rezerv (ulaşılabilecek) yatak sayısı Acil, Diyaliz yatakları dahil 42’ dir. Hastanemiz Poliklinik oda sayısı 6, Diyaliz yatak sayısı 3, Küçük Müdahale Masa Sayısı 1,  Acil Odası 4, Acil Yatak Sayısı 9, SDL(Sancı, Doğum, Lohusa) oda sayısı 1 ve Diş Ünite Sayısı 4 olarak yer almaktadır. Hastanemizde Acil Servis, Poliklinik, Yataklı Tedavi Servisi, Palyatif Bakım Ünitesi, Diyaliz ve GETAT Ünitesi birimleri ile hizmet verilmektedir

 3. MİSYONUMUZ

  Sağlıklı yaşamın tüm insanların temel hakkı olduğu inancı ve anlayışı içinde, bilimsel çalışmaları takip eden ve eğitimli per­soneli ile bunu destekleyen, hizmet alanların ve çalışanların memnuniyetini ön planda tutan, sağlık hizmetlerini kaliteli ve zamanında sunan, çevreye ve in­sana saygılı, eşit, ilgili, anlayışlı ve güler yüzlü hizmet veren bir sağlık kuruluşu olmaktır.

 4. VİZYONUMUZ

  Güveni, saygınlığı ve hasta mahremiyetini temel ilke edinmiş,  hastane kalite standartlarına uygun hizmet veren ve kurumsal kimliği ile öne çıkan, bölgesinde tercih edilen bir sağlık kurumu olmaktır.

 5. KALİTE POLİTİKAMIZ

      Yasal şartlar çerçevesinde iyileşme ve gelişmeyi hedef alan Kalite Yönetim Sistemi Standartlarına uygun sürekli sağlık hizmeti sunmak, Hasta ve Çalışanların güvenlik ve memnuniyetini sağlamak, Hizmet içi eğitimlerle desteklenen ekip anlayışını geliştirmek, Çevreye saygılı ve ekonomik sağlık hizmeti sunumu gerçekleştirmek, Modern tıbbın gereklerini yerine getirmek. Yeniliğe odaklanan etkin sağlık hizmeti sunumunu gerçekleştirmektir.

 6. TEMEL İLKE VE DEĞERLERİMİZ

  Etkililik, etkinlik, verimlilik, sağlıklı çalışma yaşamı, hasta güvenliği, hakkaniyet, hasta odaklılık, uygunluk, zamanlılık, süreklilik, insana saygı.

 7. KURUMSAL AMAÇ VE HEDEFLERİMİZ

  HEDEFLER

  MEVCUT DEĞER

  HEDEF DEĞER

  PLAN/STRATEJİ

  SÜRE

  KAYNAK/ İZLEME ŞEKLİ

  İZLEME PERİYODU

  FAALİYET SORUMLUSU

  Düzeltici önleyici faaliyet

  sonuçlandırma oranının           % 90 ' nın üzerinde tutulması

  %100

  %90

  Düzeltici Önleyici Faaliyet Tablosu'nun oluşturulması ve her düzenli olarak takip edilmesi

  1 yıl

  Takip Formu ve HBYS

  Her ay

  Kalite Yönetim Birimi

  Sağlıkta Kalite Standartları puanımızın 85 ve üzerine çıkarılması

  % 75

  %85

  2018 yılı SKS değerlendirmelerinde tespit edilen uygunsuzlukların giderilmesi

  1 yıl

  1-Gözlem

  2-Tutanak

  3- Toplantı

  4-Değerlendirme Sonuçları

  1 yıl

  Kalite Yönetim Birimi

  Tatbikat kontrol formlarının %100 doldurulmasının sağlanması.

  %100

  %100

  Tatbikat sonrasında ivedilikle formların doldurulmasının sağlanması

  1 yıl

  Tatbikat Formları

  6 ay

  Sivil savunma birimi

  SKS’de belirtilen zorunlu

  eğitimlerin, tüm ilgili

  çalışanların % 90'ına

  verilmesinin sağlanması.

  %85

  %90

  1-Eğitim duyurularının etkin olarak

  yapılması.

  2-İlgili birimlerin eğitimlere katılımlarının sağlanması.

  1 yıl

  Eğitime Katılım

  Formları

  1 yıl

  Eğitim Birimi

  Kalite Yönetim Birimi

  Eğitim birimi tarafından

  Planlanan eğitimlerin

  %100 yapılmasının

  sağlanması

  %95

  %100

  Düzenleyici faaliyetler başlatılarak gerekli yazışmaların yapılması ve eğitimlerin tamamlanması

  1 yıl

  1-Eğitim göstergeleri

  3 ay

  Eğitim birimi

  Kalite birimi

  Yatan Hasta memnuniyet

  anketlerinde evet oranının

  %80  ve üzerine çıkarılması

  %86

  %80

  Hastanemizdeki iyileştirme faaliyetletlerinin  devam etmesi.

  1 yıl

  Hasta  Memnuniyet Anketleri

  Her ay

  Kalite Yönetim

  Birimi

  Hastane Yönetimi

  Çalışan memnuniyet

  anketlerinde evet oranının

  %80 ve üzerine çıkarılması

  %75

  %80

  Hastanemizdeki iyileştirmelere devam

  edilmesi,çalışan motivasyonunu artırmak için gerekli faaliyetlerin düzenlenmesi.

  1 yıl

  Çalışan

  Memnuniyet

  Anketleri

  Yılda 1 kez aralık ayında

  Kalite Yönetim

  Birimi

  Hastane Yönetimi

  Personelimizin sağlık

  taramalarının en az % 100

  oranında yapılmasının

  sağlanması

  % 100

  % 100

  1-Çalışanların eğitime katılımlarının

  mümkünse en üst seviyede katılımlarının sağlanması 2- 3 ayda yapılan planlanan sağlık taramalaının gerçekleşeme oranı

  indikatörünün takibinin yapılması

  1 yıl

  Personel Sağlık

  Formu

  Her ay

  Çalışan Güvenliği

  Birimi

  İSG Hekimi

  Eğitim Birimi

  Düşen hasta oranının %0 olmasının sağlanması

  %0

  %0

  1-Gerekli risk analizlerinin yapılması,

  2-Hastanemizdeki yapısal iyileştirme

  faaliyetlerine devam edilmesi,

  3-Hastanemizde Güvenlik Raporlama

  Sistemi eğitimlerinin verilerek bildirimlere teşvik edilmesi

  1 yıl

  HBYS Güvenlik

  Raporlama

  Sistemi

  Her ay

  Hasta Güvenliği

  Komitesi

  Kalite Yönetim

  Birimi

  Hastane Yönetimi

  İlaç Güvenliği kapsamında

  hata bildirim sayısının 2

  ve altına  düşürülmesi

      

  1

  2

  1- İlaç hatalarının gerçekleşme sayısı

  indikatörünün takip edilmesi

  2- İlaç Güvenliği Prosedürüne göre yapılması

  3-Hastanemizde Güvenlik Raporlama

  Sistemi eğitimlerinin verilerek bildirimlere teşvik edilmesi

  1 yıl

  HBYS İndikatör

  Yönetimi

  Her ay

  Hasta Güvenliği

  Komitesi

  Baş Eczacı

  Eczane Bölüm Kalite Sorumlusu

  El hijyeninin 5n kuralına

  göre uygulanması oranının

  % 75 ve üzerinde olmasının sağlanması,

  %85

  %75

  1-Çalışanların el hijyeni kurallarına

  uyumunun değerlendirilmesi,

  2-El hijyeni sağlamaya yönelik malzemenin birimlerde bulundurulması,

  3-Çalışanların el hijyeni konusunda

  bilgilendirilmesi ve teşvik edilmesi.

  1 yıl

  El hijyeni

  Gözlem Formları

  3 ay

  Enfeksiyon Kontrol

  Komitesi

  Kalite Yönetim

  Birimi

  Acil Servis Hasta Memnuniyet  oranının

  % 75 ve üzerinde olmasının sağlanması

      %80

      %75

  Hastanemizdeki iyileştirme faaliyetlerinin devam etmesi.

  1 yıl

  Acil Servis Hasta

  Memnuniyet Anketleri

  Her ay

  Kalite Yönetim

  Birimi

  Hastane Yönetimi

  Ayaktan Hasta memnuniyet evet oranının %75 ve üzerinde olmasının sağlanması

  %75

  %80

  Hastanemizdeki iyileştirme faaliyetletlerinin devam etmesi.

  Hasta Memnuniyet anketlerinin planının yapılması

  1 yıl

  Hasta Memnuniyet

  Anketleri

  Her ay

  Kalite Yönetim

  Birimi

  Hastane Yönetimi

  Reddedilen numune

  oranlarının  % 1 ve altında

  olmasının sağlanması

     <1

   <1

  1-Numune alımı, numune transferi ile ilgili belirlenen kurallara ilgili çalışanların uymalarının sağlanması,

  2-Konu hakkında ilgili çalışanlara gerekli

  eğitimlerin verilmesinin sağlanması

  1 yıl

  Laboratuvar

  kayıtları

  İlgili Laboratuvar

  Kalite Sorumluları

  Kalite Yönetim

  Birimi

  Bina turlarının yılda 4 kez

  yapılmasının sağlanması

  3

  En az 4

  Bina Turu Ekip sayısının artırılması

  1 yıl

  Bina Turu Formları

  Tesis Güv. Komitesi

  Toplantıları

  Bina Turu Ekibi

  Tesis Güvenliği

  Komitesi

  Kalite Yönetim

  Birimi

   

 8. KAPSAM

  Kurumda göreve yeni başlayan tüm personeli kapsar.

 9. ORGANİZASYON ŞEMASI

Adsız.png


 1. YAYLADAĞI DEVLET HASTANESİ FİZİKİ YERLEŞİM PLANI

-1. KAT

 • Yemekhane
 • Eczane
 • Depo
 • Çamaşırhane
 • Morg
 • Mescit
 • Açık Otopark
 • Şoför Odası

ZEMİN KAT

 • Acil Servis
 • Çocuk Hastalıkları Polikliniği
 • İç Hastalıkları Polikliniği 1-2
 • Diş polikliniği 1-2-3-4
 • Genel Cerrahi Polikliniği
 • Kadın Doğum Polikliniği
 • Güvenlik
 • Hasta Kabul
 • Biyokimya Laboratuarı
 • Radyoloji Birimi
 • Hasta İletişim Birimi
 • Kalite Yönetim Birimi
 • Eğitim Ar-Ge Birimi
 • Bilgi İşlem Sorumlusu
 • Vezne
 • Diyaliz Ünitesi
 • Evde Sağlık Hizmetleri Birimi
 • Diyetisyen
 • GETAT Ünitesi

1.KAT

 • Hastane Yöneticisi(Başhekim)
 • İdari ve Mali İşler Müdürü
 • Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürü
 • Müdür Yardımcısı
 • Personel Özlük Birimi
 • Mutemetlik
 • Satın Alma Birimi
 • Toplantı(Eğitim) Salonu
 • Yatan Hasta Servisi
 • Palyatif Bakım Ünitesi
 • Sterilizasyon
 • Doğumhane

 1. ORYANTASYON EĞİTİMİ

  Hastanemizin hastalarına kaliteli birsağlık hizmeti sunabilmesinde çalışanların sahip oldukları nitelikleri oldukça önemlidir. Çalışanların tanımlarının yapılarak görev ve sorumluluklarının belirlenmiş olması hizmetin kalitesinin geliştirilmesi için temel bir gerekliliktir.

  Oryantasyon eğitimi kuruma yeni başlayan çalışanların işe ve kuruma uyumunu kolaylaştırmak ve hızlandırmak, yaptığı hizmete ve kuruma uyumunu sağlamak, mevcut çalışanların ise işe ve kuruma yabancılaşmasını önlemek, sosyal kaynaşmayı sağlamak, ortamındaki belirsizlikleri ortadan kaldırmak, belirsizlik ve bilgisizlikten doğabilecek sorunların ortaya çıkmasını önlemek, değişen uygulamalar ve iş akışına uyumunda fayda sağlayarak gücü kaybını önlemeyiamaçlar.

  Oryantasyon programımız iki bölümden oluşmaktadır.

  • Genel Uyum Eğitimi:

   Kurumumuza başlayış yapan personel Özlük Biriminde ki işlemleri tamamlandıktan sonra İşe Başlama Formu ile beraber Eğitim Birimi’ne yönlendirilir, Eğitim Birimi tarafından da gerekli bilgilendirme yapıldıktan sonra genel uyum eğitimi için kurumun tanıtılması amacı ilegörevlendirilmiş genel uyum eğitmeni tarafından eğitimler yapılarak Genel Uyum Eğitim Formu doldurularak kayıt altına alınır. Personel sağlık taramaları için Enfeksiyon Kontrol Birimine yönlendirilir ve daha sonra HBYS açılımı ve eğitimi için Bilgi İşlem Birimine yönlendirilir. Bu süreçte doldurulan evraklar personel özlük dosyasına konulması için personel özlük birimine iletilir.

  • Bölüm Uyum Eğitimi:

   Çalışma Alanı:Hastanemizde görev yapacağınız birime özel bilgilendirme, birimlerde bölüm sorumluları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu oryantasyon süresince klinikteki işleyişi tanımanız amacı ile oryantasyonunuz tamamlanıncaya kadar size genel olarak bilgi verilecektir. Oryantasyonunuzun sona erdirilmesi bölüm uyum sorumluları tarafından verilecek bir karardır. Oryantasyonu tamamlanan personel için Oryantasyon Eğitim Formu doldurularak bölüm uyum sorumlusu tarafından Eğitim Birimi’ne teslimedilir.

   Eğitim birimi; Hastanemiz çalışanlarının tüm hizmet içi, hizmet kalite standartları ve bilgilendirme eğitimlerini yılbaşında planlayarak yıl içinde verilmesini organize eder. Hastanemizde staj yapacak öğrencilerin kabulünü idarenin kararları doğrultusunda yapar.

   Hastanemiz eğitim faaliyetleri işe yeni başlayanlara yönelik, mesleki olarak çalışmakta olanlara yönelik olmak üzere planlı ve sistematik olarak sürdürülmektedir. Yıl içerisinde Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen eğitimler, meslek grupları ve birimlerden gelen talepler de göz önünde bulundurularak planlanır ve yapılır. Hastanemiz eğitim salonunda katıldığınız ve katılmadığınız tüm eğitimler kayıt edilmektedir. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak amacı ile Eğitim Birimi ile görüşmenizi önemle rica ediyoruz.

 2. ÇALIŞMA KOŞULLARI

  Sağlık Bakanlığı Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği hükümleri ve hizmet alanlarına özel yayınlanan diğer mevzuat hükümleri çalışma koşullarını belirler.

 • Hastaneye Başlayış İşlemleri Ve Özlük:

    Personel Özlük Birimi tüm personelin özlük bilgilerinin bulunduğu, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü vb. makamlardan gelen personel ile ilgili yazıların tebliğ edildiği, terfi, sicil raporları işlemlerinin yapıldığı, nakil, emeklilik, geçici görev işlemlerinin takip edildiği, disiplin ve ceza ile ilgili idare tarafından açılan soruşturmalarda gerekli işlem ve yazışmaları yaparak alınan bilgi ve açıklamalar kapsamında ilgili mercii ve kişilere gerekli cevapların sunulduğu birimimizdir. Personelin izinlerinin düzenlenmesi, personelin almış olduğu raporlarla ilgili işlemlerin ve yazışmaların yapıldığı, izin ve rapor dönüşlerinde bu bilgilerin Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Ç.K.Y.S. ’ye işlendiği birimimizdir.

  Giriş işlemleriniz için hastanemiz 1.katında bulunan Özlük Birimi’ne başvurunuz. Başvuru için 4 adet fotoğraf ve kimliğinizi, ilk atama veya nakil yoluyla gelmiş iseniz ilgili resmi yazıları yanınızda bulundurunuz. Evraklarınızı teslim ettikten sonra burada sizinle ilgili tüm bilgileri içeren Personel Bilgi Formu’nu doldurmanız gerekmektedir.

 • Günlük Çalışma Saatleri:

  Memurlar için 40 saat işçi statüsündeki çalışan için ise 45 saatlik çalışma süreleri 24 saat hizmet sunulan bir kuruluş olmamız nedeni ile hizmetin gereğine göre çeşitlilik göstermektedir. Uygulama normal mesai(08.00-16.00) ve nöbet(09.00-09.00)şeklindedir. Ancak, kadın memurlara; tabip raporunda belirtilmesi halinde hamileliğinin yirmi dördüncü haftasından önce veher halde hamileliğin yirmi dördüncü haftasından itibaren ve doğumdan sonraki iki yıl süreyle gece nöbeti ve gece vardiyası görevi verilmez. Özürlü memurlara da isteği dışında gece nöbeti ve gece vardiyası verilmez.

 1. İZİNLER

  • Yıllık İzinler:

                   Memur personel için 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 102’nci maddesi çerçevesinde; Hizmet süresi 1 yıldan 10 yıla kadar (on yıl dâhil) olan memurların yıllık izin süreleri 20 gün, 10 yıldan fazla olanların ise 30 gündür. Sözleşmeli personel için sözleşmelerinde belirtilen süreler kadar yıllık izin verilir. Amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre bölünerek kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Yarıyıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer. Hizmetleri sırasında radyoaktif ışınlarla çalışan personele, her yıl yıllık izinlerine ilaveten 30 günlük sağlık izni (şua izni)verilir. İşçiler, 1 yıldan 5 yıla kadar(beş yıl dahil) 16 gün, 5 yıldan 15 yıla kadar(on beş yıl dahil) 22 gün, 15 yıl ve üzeri personele 28 gün yıllık izin verilir.

  • Doğum İzni:

                   Kadın Memura doğum yapmadan önce 8 hafta ve doğum yaptığı tarihten itibaren de 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta analık izin verilir. Çoğul gebelik halinde, doğumdan önceki 8 haftalık süreye 2 hafta süre eklenir. Doğum yapan kadın memura analık izin süresinin bitim tarihinden itibaren ilk 6 ayda günde 3 saat, ikinci 6 ayda 1,5 saat süt izni verilir, süt izinleri günlük kullanılır birleştirme yapılmaz. Çalışan 1.doğumda 2 ay, 2.doğumda 4 ay ve 3.doğumda 6 ay saat 12.00’a kadar (yarım gün) çalışır. Süt izninin hangi saatler arasında ve günde kaç kez kullanılacağı hususun da, memurun tercihi esastır. Doğum yapan memura analık izin süresinin bitiminden itibaren, isteği üzerine en çok 24 aya kadar aylıksız izin verilir. Bu sürenin tamamı bir defada verilebileceği gibi istek üzerine daha az sürede de verilebilir. Bu tarihten sonra belirli bir süre görev yaparak aylıksız izin almak isteyenlere 24 aylık süreden görev yaptığı süreler düşülerek kalan süre kadar aylıksız izin verilir. Erkek memura, isteği üzerine eşinin doğum yapması nedeniyle 10 gün babalık izni verilir. Doğum yapan memura doğumdan sonra 24 ay (2 yıl) nöbet verilemez ve gece vardiyasında çalıştırılamaz. Memura, isteğiüzerine;

 2. HASTANE KURALLARI
  • Hastane çalışanları, mesleklerinin gereklerini yasalar, yönetmelikler ve talimatlar çerçevesinde profesyonelce yerine getirmeli, genel ve hizmet alanına özel olarak yayınlanan mevzuattaki kurallara uymalıdır.
  • Kurumun misyonunu ve vizyonunu bilmeli, kurum çalışmalarından haberdar olmalıdır.
  • Hasta Haklarını bilmeli ve saygılı olmalıdır.
  • Çalışan Haklarını bilmeli.
  • Çalışan personel, birbirleriyle, hasta ve hasta yakınlarıyla olan iletişimlerinde mesleki vizyonuna uygun davranmalıdır.
  • Çalışanlar mesleki risklere karşı koruyucu önlemleri içeren kurallara uymalıdır.
  • Çalışanlar mesai saatleri içerisinde yönetmeliklerin ve Hastane yönetiminin belirlemiş olduğu kılık- kıyafetlere uygun olarak çalışmalıdır. 03.01.2002 gün ve 24629 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu kurum ve Kuruluşlarında çalışan personelin kılık ve kıyafetine dair yönetmelik hükümleri uygulanmaktadır.
  • Nöbet tutan çalışanlar, nöbet ile ilgili kurallara uymalıdır.
  • Hastane içerisinde sigara içilmemelidir.
  • Hastalık durumlarında ve izinlerde birim sorumlusu/yöneticisi bilgilendirilmelidir.
  • Hastanemizde göreve başlayan tüm personellere ve stajyerlere Personel Özlük Birimi tarafından kimlik kartları tanzim edilerek imza karşılığı verilir. Hastanemizde mesai saatleri içerisinde kimlik kartlarının takılması zorunludur.
  • 657 Sayılı Devlet Memurlarının Kanunun Disiplin Cezalarının Çeşitleri ile ceza uygulanacak fiil ve haller ile ilgili 125. Madde hükümleri uygulanır.

 3. MHRS KULLANIMI

  Merkezi Hekim Randevu Sistemi, hastanelerin daha etkin ve verimli çalışmasını sağlamak için vatandaşların ALO 182 hattını arayarak veya internet üzerinden, Sağlık Bakanlığına bağlı hastaneler ile Ağız Diş Sağlığı Merkezlerinden muayene randevusu almalarını sağlayan bir hizmettir.

 4. GÜVENLİK RAPORLAMA SİSTEMİ

  Bu sistem hasta ve çalışanların güvenliğini tehdit edebilecek her türlü olayı(ramak kala ya da gerçekleşen istenmeyen olaylar) kapsayacak şekilde düzenlenmiştir. Sistemin amacı kurumsal bir öğrenme süreci ve çalışanların da çözüm sürecine dâhil edilmesidir. Hedef sistemin iyileştirilme süreci olup kişiler değildir. Bildirimler web aracılığıyla ve basılı formlar üzerinden sağlanır. Bu bildirimler;

 • Kendisinin veya çocuğunun evlenmesi (7 gün),
 • Eşinin, çocuğunun ölmesi (7 gün),
 • Çalışan erkek memurun çocuğunun doğması halinde (10 gün)
 • Kendisinin veya eşinin anne, baba ve kardeşinin ölümü halinde (7gün) mazeret izni verilir.

 • Mazeret İzinleri:

         Memurlara mazeretleri nedeniyle bir yıl içinde toptan veya parça parça olarak 10 gün izin verilebilir. Zorunluluk halinde on gün daha aynı usulle mazeret izni verilebilir. Ancak, ikinci kez verilen bu on günlük mazeret izni, memurun yıllık iznindendüşülür.

 • Hastalık İzni:

        Memura tek hekim tarafından, bir defada 10 gün veya göreve başlamadan parça parça olmak üzere toplam kırk güne kadar hastalık raporu verilebilir. Bu raporlara göre verilen hastalık izni sonunda hastalığın devamı veya başka bir hastalığa yakalanma nedeniyle görevine başlayamayan memurun müteakip muayene ve tedavileri resmî yataklı tedavi kurumlarınca yapılır ve hastalık raporları adı geçen kurumların sağlık kurullarınca düzenlenir. Resmî Sağlık Kurullarınca düzenlenen veya onaylanan raporlara göre verilen hastalık izinleri hariç, tek hekimlerin değişik tarihlerde düzenledikleri hastalık raporlarında gösterdikleri zorunluluk üzerine, kendilerine yıl içinde toplam 40 gün hastalık izni verilen memurların, o yıl içinde 40 günü aşan ilk ve müteakip bütün hastalık raporlarının geçerli sayılabilmesi için sağlık kurulunca onaylanmasıgerekir.

 • Refakat İzni:

         Memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir. Gerektiğinde bu süre bir katına kadar uzatılır. Aynı kişi ve aynı vakaya dayalı olarak verilen refakat izninin toplam süresi 6 ayı geçemez.

 1. HASTA GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI

  Tüm sağlık kurumlarında, hasta güvenliğini sağlamak için güvenli hizmet sunumu ve güvenli bir ortam sağlanmasına, hizmet sunumunda kalitenin artırılmasına, sağlık kurumunda hastalar için muhtemel risklerin belirlenmesine, bu risklerin giderilmesi için uygun yöntem ve tekniklerin belirlenmesine ve hizmet içi eğitimler ile güvenli hizmet sunumu sağlanmasına yönelik usul ve esasları düzenlemektir.

  Hasta Güvenliği Uygulamaları

  • Hastaların doğru kimliklendirilmesi
  • Çalışanlar arasında etkili iletişim ortamının sağlanması
  • İlaç güvenliğinin sağlanması
  • Radyasyon güvenliğinin sağlanması
  • Düşmelerden kaynaklanan risklerin azaltılması
  • Güvenli cerrahi uygulamalarının sağlanması
  • Tıbbi cihaz güvenliğinin sağlanması
  • Hasta mahremiyetinin sağlanması
  • Hastaların güvenli transferi
  • Hasta bilgileri ve kayıtlarının sağlık çalışanları arasında güvenli bir şekilde devredilmesi
  • Bilgi güvenliğinin sağlanması
  • Enfeksiyonların önlenmesi
  • Laboratuarda hasta güvenliğinin sağlanması gibi uygulamalardır.

   • Hastaların Doğru Kimliklendirilmesi

    Hastaya uygulanacak teşhis ve tedavi işlemlerinde herhangi bir hataya meydan vermemek için polikliniğe başvuran hastaya muayeneden önce, tetkik yapılmadan önce, röntgen filmi çekilmeden önce kimlik doğrulaması yapılır. Yatışı yapılan her hastaya kimlik bileklikleri takılır. Her hastaya beyaz, alerjisi olan hastalara kırmızı renkli bileklik takılır. Bu kimlik bilekliklerinde hastanın adı soyadı, protokol no ve doğum tarihi(gün, ay, yıl) bulunur. Kimlik doğrulama işleminin nasıl yapılması gerektiği “Hasta Kimliğinin Tanımlanması ve Doğrulanması Talimatında” belirtilmiştir.

   • Çalışanlar Arasında Etkili İletişim Ortamının Sağlanması

    Sözel/Telefonla İstem Alımına Yönelik Uygulamalar, Kısaltma ve Sembollerin Kullanımında Standardizasyon, Doğrulama(kaynak bilgiyi iletir, alıcı bilgiyi alır ve doğrulama için tekrar eder, kaynak alınan bilginin doğruluğunu onaylar.) uygulamaları ileiletişimden doğacak hataların önüne geçilir. Hastanemizde mesai saatleri içinde, acil ilaç uygulamaları ve steril uygulamalar sırasında verilen orderlar dışında sözel order verilmeyecek ve alınmayacaktır. Mesai saatleri dışında ve hafta sonları ise telefonla sözel orderalınabilir.

   • İlaç Güvenliğinin Sağlanması;

    Hasta tabelalarına tedaviler hekim tarafından günlük olarak ilacın tam adı, veriliş yolu ve mayilerin veriliş süresini içerecek şekilde kısaltma kullanılmadan yazılır. Pediatrik İlaç Listesi, Ambalajı Benzer İlaç Listesi, İsim Benzerliği Olan İlaç Listesi, Yüksek Riskli İlaç Listesi, Terapötik Aralığı Dar İlaç Listesi, İlaç Güvenliği Talimatı, İlaç Güvenliği Prosedürü, İlaç Uygulama Talimatı, Etkileşimi Tehlikeli İlaç Listesi, İlaç-İlaç ve İlaç-Besin Etkileşim Listeleri ilaç hazırlama bölümlerinde bulundurulur ve Günlük Hemşire Gözlem Formuna yapılan işlemler kayıt altına alınır. İlaç güvenliği ile ilgili ayrıntılar İLAÇ YÖNETİMİ TALİMATI, İLAÇ GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ ve İLAÇUYGULAMA TALİMATIN da belirtilmiştir. Bir beşeri tıbbi ürünün normal dozlarda kullanımında ortaya çıkan zararlı ve amaçlanmamış etki advers etki olarak isimlendirilir. Tespit edilen Advers etkiler “Advers Etki Bildirim Formu” ileFarmakovijilans sorumlusuna iletilir. Tıbbi Sarf malzemelerinden kaynaklanan olumsuz olayların bildirimi Materyovijilans Sorumlusunayapılır.

   • Radyasyon Güvenliğinin Sağlanması:

    Radyasyon güvenliği ile ilgili olarak; tanı ve tedavi amaçlı radyoaktif madde kullanılan alanlarda koruyucu önlemler alınmaktadır. Radyasyon Güvenliği Rehberi’nde belirtildiği şekilde hastalarda radyasyon güvenliği sağlanır.

   • Düşmelerden Kaynaklanan Risklerin Azaltılması:

    Hastanemize başvuran tüm hastaların düşmesini önlemek için Düşme Olaylarını Önleme ve İzleme Prosedürüne göre önlemler alınır, yatışı yapılan tüm hastalara düşme riski değerlendirmesi yapılır. Yetişkin hastalarda itaki çocuk hastalarda harizmi ölçeği ile risk değerlendirmesi yapılır. Yüksek riskli hastalarda tanımlayıcı figür olarak dört yapraklı yonca kullanılır ve gerekli önlemler alınır. Düşme gerçekleşmesi durumunda Düşme Bildirim Formu ile bildirim yapılır ve önlemlerin gözden geçirilmesi sağlanır. Düşme bildirimleri hasta güvenliği komitesinde kök neden analizi yapılarak alınması gereken önlemler komitede gözden geçirilir.

   • Tıbbi Cihaz Güvenliğinin Sağlanması:

    Hastanemiz biyomedikal birim sorumluluğunda; tanı ve teşhiste kullanılan alet ve ekipmanların ‘Bakım- Onarım-Ölçme-Ayar ve Kalibrasyon Uygulama Talimatında belirtildiği şekilde hizmetin sağlıklı bir şekilde devamı sağlanır. Gerektiğinde düzeltici-önleyici faaliyetleri başlatır. Hasta başı test cihazları ( Glukometre ve kan gazı cihazı gibi ) ve Sürekli kullanılan cihazlar kontrol edilmeli temizliği sağlanmalı arızası varsa giderilmesi için gerekli bildirimler yapılmalı, onarımı sağlanıncaya kadar kullanılmamasısağlanmalıdır.

   • Hasta Mahremiyetinin Sağlanması:

    Hastaya uygulanacak tüm işlemlerde bilişsel, sosyal ve fiziksel mahremiyeti korunmalıdır. Hasta ile ilgili tüm işlemlerde Hasta Mahremiyetinin Sağlanması Talimatına göre hareket edilmelidir.

   • Hastaların Güvenli Transferi:

    Hastanemize başvuran tüm hastaların transferinde Hastaların Güvenli Transferi Prosedürü’ne göre hareket edilir. Transfer sırasında mahremiyete özen gösterilmeli, tanımlayıcı figür kullanılması gerekiyorsa hasta transferinde de mutlaka kullanılmalıdır. Transfer sağlık çalışanı eşliğinde olmalı hasta bilgilerinin devri sağlanarak kayıt altınaalınmalıdır.

   • Hasta Bilgileri ve Kayıtlarının Sağlık Çalışanları Arasında Güvenli BirŞekilde Devredilmesi:

    Hastaların bakım süreçlerine ait bakım sürecini etkileyecek önemli her türlü bilgi kayıt altına alınmalıdır. Birimler arası hasta nakillerinde, vardiya değişimlerinde, hastaların kayıtlı bilgilerini içeren hasta dosyası ve hastaya ait bilgiler sağlık çalışanları arasında aktarılır. Hastayı devir alan sağlık çalışanı tarafından bilgiler tekrar edilip anlaşıldığı onaylanarak hasta devri sağlanır devir işlemi kayıt altına alınır. Nöbet değişimlerinde hasta devri işlemi önce deskte sonra hasta başında gerçekleştirilir. Hasta bilgilerini içeren yazılı kayıtlara yetkisiz kişilerin ulaşımı engellenir. Sözel olarak yapılan bilgi aktarımlarında üçüncü kişilerin hasta bilgilerini alması engellenir.

   • Bilgi Güvenliğinin Sağlanması:

    Bilgi İşlem Bilgi Güvenliği ve Sistem Güvenliği Prosedürü, Tıbbi Kayıt ve Arşiv İşleyiş Prosedürü ile hastanemizde kayıtlı bilgilerin güvenliği sağlanmaktadır. Hastaya ait sözlü veya kayıtlı hiçbir bilgi yetkisiz kişilerlepaylaşılmaz.

   • Enfeksiyonların Önlenmesi:

    Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesine yönelik bir programı hazırlanmıştır. Hastane enfeksiyonlarının izlenmesine yönelik sürveyans çalışmaları yapılmaktadır. El hijyeninin sağlanmasına yönelik düzenlemeler yapılmaktadır. Temizlik, dezenfeksiyon ve sterilizasyon uygulamalarıgerçekleştirilmektedir.

   • Laboratuarda Hasta Güvenliğinin Sağlanması:

    Biyogüvenlik düzeyine göre gerekli önlemler alınmıştır. Laboratuarda çalışılan testlerin kalite kontrol çalışmaları yapılmaktadır. Panik değerlerin bildirimi sağlanmaktadır. Numunelerin laboratuara etiketlenmiş biçimde, Transfer Kabı/Koruyucusu içinde ve uygun sürede transferi sağlanmalıdır.

   • Renkli kod uygulamaları ile ilgili olarak:

    Mavi kod ve Pembe kod uygulaması yapılmaktadır. Sistem dâhili telefondan Mavi Kod için 2222, Pembe Kod için 3333 aranarak bir kez çaldırıp kapatılarak aktive edilir.

    Mavi Kod:Acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastalar, hasta yakınları, ziyaretçiler, refakatçiler vb. ve tüm hastane personeline en kısa sürede müdahale edilmesini sağlayan acil durum yönetim aracıdır. Ekip olaya müdahale eder alarm veren personel mavi kod bildirim formunu doldurtarak hasta güvenliği ve/veya çalışan güvenliği birimineiletir.

    Pembe Kod:Hastanede servislerde tedavi için bulunan bebek veya çocuk hastayı kaçırma girişimi veya kaçırma durumu tespit edilmesi halinde uygulanan acil durum yönetim aracıdır.

 • İlaç güvenliği,
 • Düşmeler,
 • Kesici-delici alet yaralanmaları
 • Cerrahi güvenlik,
 • Transfüzyon Güvenliği
 • Diğer alanlarını kapsar.

 • Yaralanma durumunda; yaralanan bölge, su ve sabunla yıkanmalı ve cilt uygulanmalıdır. Yaralanan bölge KESİNLİKLE sıkılmamalı ve kanatılmamalıdır.
 • Hastanın vücut sıvılarının sıçradığı burun, ağız, göz yâda cilt bölgeleri bol suyla temizlenmelidir.
 • İlk müdahaleden sonra mesai saatleri içinde Çalışan Güvenliği Birimine, mesai saatleri dışında ise nöbetçi memura haber verilir. Ardından acil servisten kazası girişi yaptırılarak talimatlar doğrultusunda hareket edilir.

 • Asla “sinirlenmeyin”, “sinirlenmeye gerek yok” demeyin.
 • Münakaşa etmeyin, tartışmaya girmeyin.
 • Eğer o şaka yapmıyorsa, şaka yapmaya kalkışmayın. Konuyu espri ile hafifletmeyin.

  • Tükenmişlik Sendromu:

   Tükenmişliğin getirdiği bu genel enerji kaybı, kişide fiziksel olarak kronik yorgunluk ve bir takım bedensel yakınmalarla kendini gösterir. Hem duygusal hem de fiziksel kayıplar kişide çaresizlik, ümitsizlik, özgüven eksikliği oluşturarak duygusal ve zihinsel tükenmeye neden olur. Dolayısıyla kişi sorumlu olduğu görevleri sürdüremez hale gelir, insan ilişkileri tamamen bozulabilir. “İnsanın, tahammül edebileceğinden daha fazla zorlanmaya yani strese maruz kaldıktan sonra çökme ve sağlıklı davranış sergileyememe durumudur.”

 1. ÇALIŞAN HAKLARI VE GÜVENLİĞİ

  Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü 2012/23 sayılı “Çalışan Güvenliği Genelgesi” doğrultusunda “Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimi” oluşturulmuştur.

  Birim, çalışanların çalışan hakları ve güvenliğine yönelik talep ve şikâyetlerini kabul eder, başvuruları değerlendirerek raporlar, gerekli düzeltici/önleyici faaliyetlerin başlatılmasını sağlayarak talep sahibine geri bildirimde bulunur.

  İlgili genelge sağlık çalışanına; sağlık hizmeti sunumu esnasında şiddete uğraması halinde, acil verilmesi gereken hizmetler hariç olmak üzere hizmetten çekilme talebinde bulunma hakkı tanımıştır.

  Genelge bildirim süreci ve hukuki yardım şeklini yine aynı başlık altında açıklamıştır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddet olaylarını takip etmek üzere “Bakanlık Beyaz Kod Birimi” kurulmuş, 24 saat hizmet verecek “113” numaralı telefon ve “www.beyazkod.saglik.gov.tr” internet sayfası oluşturulmuştur.

  • Beyaz Kod 1111

   Beyaz Kod için 1111 aranmalıdır. Arama dâhili telefondan 1111 aranılıp çaldırılınca kapatılır. Çağrı ilgili ekibin pacer cihazına düşer. En kısa sürede olay yerine ulaşan güvenlik ekibini görür görmez talep eden çalışan, aynı telefondan yine 1111 arayarak beyaz kodu sonlandırır. Güvenlik duruma müdahale ettikten sonra Beyaz Kod Bildirim Formu doldurularak Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine olay bildirimi yapılır.

   Beyaz Kod verilmeyen şiddet olaylarında tutanak ile Çalışan Hakları ve Güvenliği Birimine başvurulabilir.

  • Çalışan Güvenliği Uygulamaları

   Hastanemizde çalışan güvenliği için çalışan güvenliği komitesi, enfeksiyon kontrol komitesi, iş sağlığı ve güvenliği kurulu, kalite yönetim birimi ile çalışan hakları ve güvenliği birimi

 • Çalışanlara yönelik sağlık taramalarının yapılması
 • Kişisel koruyucu önlemlerin alınmasının sağlanması
 • Engelli çalışanlara yönelik düzenlemeler yapılması
 • Beyaz kod uygulaması
 • Risk değerlendirmesi ve önlemlerin alınması
 • Enfeksiyonların kontrolü ve önlenmesi
 • Çalışanlara çalışan güvenliği eğitimlerinin verilmesi
 • Çalışanlardan gelen talep ve şikâyetlerin değerlendirilmesi, gerekli düzenleyici-önleyici faaliyetlerin başlatılmasının sağlanmasıdır.

 • Çalışan Hakları Biriminin Görevleri

  Tüm Çalışanların sağlık taramalarını yürütür. Sağlık çalışanlarının çalıştıkları bölümlere göre risk analizlerini yapar ve gerekli önlemleri alır. Çalışanların delici kesici alet yaralanmaları, kan ve vücut sıvıları ile temasa maruz kalmaları ve iş kazaları geçirmeleri halinde gereken müdahale ve düzeltici önleyici faaliyetleri başlatır.

  Hasta ya da yakını tarafından çalışanlara yönelik sözel ya da fiili saldırıları önleyebilmek adına gerekli önlemleri almak, mevcut durum ortaya çıktığında yasal prosedürleri başlatmak ve takibini sağlamakla sorumlu birimdir. Tüm çalışanların Çalışan Haklarını bilmesi yasal uygulamalar hakkında farkında lığı artırmak amacıyla eğitimler bu birimin sorumluluğundagerçekleştirilir.

  Çalışan hakları ve güvenliği birimi aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kurulu ile birlikte koordineli olarak çalışır ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği hastanemizde gerekli uygulamaları yürütür.

  Çalışanlar kazası yaşadığında aynı anda Çalışan Güvenliği Birimine bildirmekle, Çalışan Güvenliği Birimi ise kazası olduktan sonraki 3 gününde SGK’ ya bildirmekleyükümlüdür.

 • Mobbing

  İşyerinde bir veya birden fazla kişi tarafından diğer kişi yâda kişilere yönelik gerçekleştirilen, belirli bir süre sistematik biçimde devam eden, yıldırma, pasifize etme veya işten uzaklaştırmayı amaçlayan; psikolojik baskı ve davranışlar bütünüdür. Mobbingle ilgili olarak bilgi almak için Çalışan Hakları Ve Güvenliği Birimine başvurabilir.

 • Çalışan Güvenliğinde Kişisel Koruyucu Ekipman Kullanımı

  Giyme sırası

  Çıkarma sırası

  ·           Önlük

  ·           Maske

  ·           Gözlük-Yüz koruyucu

  ·           Eldiven

  ·           Eldiven

  ·           Gözlük-Yüz koruyucu

  ·           Önlük

  ·           Maske

   

 • Kesici Delici Alet Yaralanmaları
 1. HASTA HAKLARI

  Resmi Gazetede 08.05.2015 tarih ve 28994 sayılı yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelik esasına göre; Temel insan haklarının sağlık hizmetlerine sahasındaki yansıması olan ve başta Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda, diğer mevzuatta ve milletlerarası hukuki metinlerde kabul edilen “ Hasta Hakları”nı somut olarak göstermek ve sağlık hizmeti verilen bütün kurum ve kuruluşlarda ve sağlık kurum ve kuruluşları dışında sağlık hizmeti verilen hallerde, insan haysiyetine yakışır şekilde herkesin “ Hasta Hakları”ndan faydalanabilmesine hak ihlallerinden korunabilmesine dair usul ve esasları düzenlemek amacı ile hazırlanmıştır. Bu yönetmeliğe dayanılarak hazırlanan Hasta Hakları uygulama yönergesine göre de hastanemizde Hasta Hakları Birimi kurulmuştur. Konu ileilgili detaylı bilgi için www.saglik.gov.tr/hastahaklari internet adresinden yararlanabilirsiniz.

  • Hasta Hakları
 2. KİŞİLER ARASI İLETİŞİM-ETKİN İLETİŞİM KURMAK İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

  • Kişiler Arası İletişim:

             Hem kaynak hem de hedef kitle “insan” en az iki kişi arasında sözlü veya sözsüz olarak gerçekleşmektedir. İletişimin sağlıklı bir şekilde sürdürebilmesi için; kaynağın ve hedef kitlenin ortak kodlar kullanmasıgerekmektedir.

  • Kişiler Arası Etkin İletişimin Amacı:

              Temel gereksinimlerini gidermektir. Dış koşullarla iç dürtüleri karşılaştırır sonra uygun koşullarda bu içsel dürtülerimizi karşılayacak kişiyi yani alıcıyı belirleriz, ilişkinin amacı aynı zamanda iletişimin de amacı olur iletişim yoluyla ilişkinin amacı gerçekleştirilmeye çalışılır. Enformasyon vermek, eğitmek, ikna etmek ve eğlendirmektir. Alıcı açısından iletişimin amacı ise, verilen enformasyonu anlama, öğretileni öğrenme, keyif alma ve teklif veya ikna üzerinde karar verme olarak ortaya çıkar. Geri bildirim açısından bilgileri anlama, düzeltme ve dolayısıyla davranışları yönlendirmedeyardımcıdır.

  • Etkin İletişim Kurmak İçin Yapılması Gerekenler:
 3. HASTANE BİLGİ YÖNETİM SİSTEMİ VE BİLGİ GÜVENLİĞİ
 • Hizmetten Genel Olarak Faydalanma Hakkı: Adalet ve hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde sağlıklı yaşamanın teşvik edilmesine yönelik faaliyetler ve koruyucu sağlık hizmetlerinden faydalanmaya,
 • Bilgilendirilme ve Bilgi İsteme Hakkı: Her türlü hizmet ve imkânın neler olduğunu öğrenmeye, sağlık durumu ile ilgili her türlü bilgiyi sözlü veya yazılı olarak istemeye, Sağlık Kuruluşunu, Personeli Tanıma, Seçme ve Değiştirme Hakkı: Sağlık kuruluşunu seçme ve değiştirmeye ve seçtiği sağlık kuruluşunda verilen sağlık hizmetlerinden faydalanmaya, sağlık hizmeti verecek ve vermekte olan tabiplerin ve diğer personelin kimliklerini, görev ve unvanlarını öğrenmeye, seçme ve değiştirmeye,
 • Mahremiyet Bilgilendirilmiş Rıza: Gizliliğe uygun olan bir ortamda her türlü sağlık hizmeti almaya, tıbbi müdahalelerde rızanın alınmasına ve rıza çerçevesinde hizmetten faydalanmaya,
 • Güvenlik: Sağlık hizmetini güvenli bir ortamda almaya,
 • Dini Vecibelerini Yerine Getirebilme: Kuruluşun imkânları ölçüsünde ve idarece alınan tedbirler çerçevesinde, dini vecibelerini yerine getirmeye,
 • Saygınlık Görme ve Rahatlık: Saygı, itina ve ihtimam gösterilecek, güler yüzlü, nazik, şefkatli, her türlü hijyenik şartlar sağlanmış, gürültülü ve rahatsız edici bütün etkenler giderilmiş bir ortamda sağlık hizmeti almaya,
 • Ziyaret ve Refakatçi Bulundurma: Kurum ve kuruluşlarca belirlenen usul ve esaslara uygun olarak ziyaretçi kabul etmeye, mevzuat çerçevesinde, sağlık kurum ve kuruluşlarının imkânları ölçüsünde ve tabibin uygun görmesi durumunda refakatçi bulundurmayı istemeye,
 • Başvuru ve Dava: Haklarının ihlali halinde, mevzuat çerçevesinde her türle başvuru, şikayet ve dava hakkını kullanmaya,
 • Bilgilerin Gizli Tutulması Hakkı: Tedavi ile ilgili ve kişisel bilgilerin gizli tutulmasını istemeye,
 • Tedaviyi Reddetme ve Durdurma Hakkı: Tedaviyi reddetmeye ve durdurulmasını istemeye,

 • Hasta Sorumlulukları

  Kişiler kendi sağlığına dikkat etmek için elinden geleni yapmalı ve sağlıklı bir yaşam için verilen tavsiyelere uymalıdır. Kişi uygunsa kan verebilir ya da organ bağışında bulunabilir. Basit durumlarda kişiler kendi bakımlarını yapmalıdır.

 • Sosyal Güvenlik Durumu: Hasta; sağlık, sosyal güvenlik ve kişisel bilgilerindeki değişiklikleri zamanında bildirmek durumundadır. Hasta; Nüfus cüzdanını ibraz etmelidir.
 • Sağlık Çalışanlarını Bilgilendirme: Hasta; yakınmalarını, daha önce geçirdiği hastalıkları, yatarak herhangi bir tedavi görüp görmediğini, eğer varsa halen kullandığı ilaçları ve tüm sağlığıyla ilgili bilgileri tam, eksiksiz vermelidir.
 • Hastane Kurallarına Uyma: Hasta; başvurduğu sağlık kuruluşunun kural ve uygulamalarına uymalıdır. Hasta Sağlık Bakanlığı ve diğer sosyal güvenlik kurumlarınca belirlenen sevk zincirine uymalıdır. Hastanın; tedavi, bakım ve rehabilitasyon sürecinde sağlık çalışanları ile işbirliği içinde olması beklenir.
 • Hasta; randevulu hizmet veren bir sağlık tesisinden yararlanıyorsa, randevunun tarih ve saatine uyması ve değişiklikleri ilgili yere bildirmesi gerekir.
 • Hasta; hastane personelinin, diğer hastaların ve ziyaretçilerin haklarına saygı göstermelidir.
 • Hasta; hastane malzemelerine verdiği zararları karşılamak zorundadır.
 • Tedavisi İle İlgili Önerilere Uyma: Hasta; tedavisi ve ilaçlarla ilgili tavsiyeleri dikkatle dinlemeli ve anlayamadığı yerleri sormalıdır.
 • Hastanın; tedavisiyle ilgili önerilere uyum sağlayamama durumu söz konusu ise bunu sağlık çalışanına bildirmelidir.
 • Hasta sağlık bakım ve taburculuk sonrası bakım planını beklendiği gibi doğru anlayıp anlamadığını belirtmelidir.
 • Hasta; uygulanacak tedaviyi reddetmesi veya önerilere uymamasından dolayı doğacak sonuçlardan kendisi sorumludur.

 • Ziyaretçi Kuralları
 • Hasta ziyareti her gün 13.00–14.00 / 18.00-19.00 saatleri arasındadır.
 • Hasta ziyareti bir defada iki kişiyle sınırlıdır.
 • Hastaya dışarıdan yiyecek içecek getirilmemelidir.
 • Çocukların sağlığı için hasta ziyaretine 12 yaşından küçük çocuklar getirilmemelidir.
 • Hastane enfeksiyonları açısından hasta yataklarına oturulmamalıdır.
 • 4207 sayılı kanun gereği hastane içinde sigara içilmesi yasaktır.

 • Refakatçi Kuralları
 • Refakatçi bir kişiyle sınırlıdır.
 • Her refakatçinin bir refakatçi kartı olmalıdır.
 • Refakatçi hastanın bakımına izin verilen ölçüde yardım edebilir.
 • Refakatçi dışarıdan yiyecek-içecek getirmemelidir.
 • Refakatçi kendi hastalarının bulunduğu oda dışındaki odalara girmemelidir.
 • Refakatçi, refakatçi değişikliğinin zorunlu olması halinde durumu klinik sorumlu hemşiresine bildirmelidir.

 • Sağlık personeli, hasta ikilisinin bulunduğu ortamda hasta unutulmamalı, empati kurallarına dikkat edilmelidir.
 • Tıbbi terimler kullanılması gerekiyorsa, bunlar hastaya anlayacağı dilde iletilmelidir.
 • Hastaya hastalığı ile hitap etmek yerine adı ile hitap ederek, kimliğini, bireyselliğini, duygularını, düşüncelerini, önemsediğimizi hissettirmeli saygı duymalıyız.
 • Rutin ve yoğun işler sırasında iletişim kopabileceği dikkate alınmalı ve geribildirim yapılmalıdır.
 • Hastanede çalışan diğer ekip elemanları ile iyi ilişkiler kurulmalıdır. Olumsuz iletişimlerin hasta ve

  yakınları üzerinde güvensizlik oluşturabileceği unutulmamalıdır.

 • Hastayı ve yakınlarını dinlemede gerçekten istekli olunmalı, ilginin tamamen hastada ve yakınında olduğu hissi verilmelidir.
 • Hastayı anlama zor bir deneyimdir. Hastaya önyargısız bir yaklaşımda bulunmalı ve onu anlamaya çalışılmalıdır. Empati ve sempati yapabilmek için hastayı kendimize yakın hissetmemiz, ondan hoşlanmamız, aynı olayları yaşamamız gerekmez. Hastayı gözlemlememiz yeterlidir, iyi ve kötü halini hasta yansıtacaktır.

  • Öfkeli İnsanlar Karşısında Yapılmaması Gerekenler:

Hastanemize başvuruda bulunan kişilere ait bilgilerin güvenliğinin sağlanması amaçlı öncelikle verilerin doğru olarak toplanması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin uygulamalarımızı ve güvenlik önlemlerimizi dâhili olarak gözden geçirmek ve kişisel verileri depoladığımız sistemleri yetkisiz erişime karşı korumak için fiziksel güvenlik önlemlerini almak ve bunun devamlılığını sağlamaktır. Hastanemizde tüm hasta bilgilerinin girişi HBYS’ ne tanımlanan alanlara yapılmaktadır. Göreve yeni başlayan personel çalışmakta olduğu Birimde Hastane Otomasyon Sistemine dahil herhangi bir modül kullanacak ise Bilgi İşlem Birimi Sorumlusuna başvurarak kendisine verilecek olan HBYS kullanıcı kodu ve şifresini almalıdır.

 • Kullanıcı Şifre İşlemleri:

  Kullanıcılara verilen şifrelerle ilgili işlemler aşağıdaki şekilde yürütülmektedir:

 • Belirli bir şifre ile yapılan tüm işlemlerin idari ve yasal sorumluluğu söz konusu şifrenin tanımlanmış kullanıcısına ait olduğundan, verilen şifre kullanıcı tarafından değiştirilerek kullanılır.

               İşe başlama, çalışanların yer değiştirmesi veya işten ayrılması durumunda şifrenin kapatılma işlemleri:

 • İşe başlama durumunda personel özlük birimince bilgi işlem birimine yönlendirerek kullanıcı adı ve şifresi verilir.
 • HBYS sistemini kullanan tüm çalışanlar hastanedeki mevcut tüm bilgisayarlardan kendilerine verilmiş ve görevleri ile yetkilendirilmiş kullanıcı kodu ve şifresi ile yaptığı tüm işlemlerden sorumlu olduğunu kabul eder.
 • Bilgi güvenliği açısından ilişiği kesilen personelin şifresinin bir an önce iptali esastır.
 • İlişiği kesilen personelin personel özlük birimince bilgi işlem birimine yönlendirilerek İşten Ayrılma Formu işten ayrılan personel tarafından doldurularak tüm şifreleri ve kullanıcı yetkileri kullanıma kapatılır.

 • Parola Yönetimi ve Kullanımı
 • Kullanıcı hesaplarına ait parolalar (örnek: e-posta, web, masaüstü bilgisayar vs.) en geç 6 (altı) ayda bir değiştirilmelidir.
 • Sistem yöneticileri, kendi yönetimindeki sistem ve kendi kullanıcı hesapları için farklı parolalar kullanmalıdır.
 • Parolaların e-posta iletilerine veya herhangi bir elektronik forma eklenmesi yasaktır.

  Kullanıcı, parolasını başkası ile paylaşmaması, kâğıtlara ya da elektronik ortamlara yazmaması konusunda BGYS Birimi tarafından yapılan farkındalık eğitimleri ve farkındalık e-postaları ile düzenli aralıklarlabilgilendirilir.

 • Kurum çalışanı olmayan kişiler için açılan geçici kullanıcı hesapları da bu yönergenin ilgili maddelerinde belirtilen parola oluşturma özelliklerine uygun olmak zorundadır.
 • Bütün parolalar Yüreğir Devlet Hastanesi’ ne ait gizli bilgi niteliğindedir. Paylaşılamaz, kâğıtlara ya da elektronik ortamlara yazılamaz.
 • Web tarayıcısı ve diğer parola hatırlatma özelliği olan uygulamalardaki "parola hatırlama" seçeneği kullanılması bilgi güvenliği açısından sakıncalı olup, kullanıcılara farkındalık eğitimlerinde bu hususun önemi iletilir.
 • Parola kırma ve tahmin etme operasyonları belli aralıklar ile güvenlik tatbikatlarında gerçekleştirilir. Güvenlik taraması sonucunda parolalar tahmin edilirse veya kırılırsa kullanıcıdan parolasını değiştirmesi talep edilir.
 • Kullanıcının son 3 parolayı tekrar kullanması ve aynı parolayı düzenli kullanması engellenmelidir.
 • En az 8(sekiz) karakterli olmalıdır.
 • İçerisinde en az 1(bir) tane büyük ve en az 1(bir) tane küçük harf bulunmalıdır.
 • İçerisinde en az 1(bir) tane rakam bulunmalıdır.
 • İçerisinde en az 1(bir) tane özel karakter bulunmalıdır. (@, !,?,A,+,$,#,&,/,{,*,-,],=,...)
 • Aynı karakterler peş peşe kullanılmamalıdır. (aaa, 111, XXX, ababab...)
 • Sıralı karakterler kullanılmamalıdır. (abcd, qwert, asdf,1234,zxcvb...)
 • Bir kullanıcı adı ve parolası, birim zamanda birden çok bilgisayarda kullanılmamalıdır.
 • Kişisel bilgiler gibi kolay tahmin edilebilecek bilgiler parola olarak kullanılmamalıdır. (Örneğin 12345678, qwerty, doğum tarihiniz, çocuğunuzun adı, soyadınız gibi)
 • Sözlükte bulunabilen kelimeler parola olarak kullanılmamalıdır.
 • Çoğu   kişinin    kullanabildiği        aynı        veya       çok         benzer   yöntem  ile           geliştirilmiş           parolalar kullanılmamalıdır.
 • Basit bir kelimenin içerisindeki harf veya rakamları benzerleri ile değiştirilerek güçlü bir parola elde edilebilir.

  • Bilgi Güvenliği İhlal Olayı:

   Kurumun bilgilerinin gizliliğini, bütünlüğünü veya kullanılabilirliğini herhangi bir biçimde etkileme potansiyeline sahip herhangi bir olaydır. Yayladağı Devlet Hastanesi aşağıdaki hususlardan kaynaklanacak ihlaller Bilgi Güvenliği İhlali Olarak kabul edilmiştir ve Olay Bildirim-Müdahale Formu ile bilgiişlem yetkililerine teslim edilir.

 • Kullanılan bilgi varlıklarının çalınması, kaybolması ya da kırılması
 • Bilginin Gizlilik, Bütünlük, Erişilebilirlik beklentilerindeki ihlaller
 • İnsan hatalarından kaynaklanan ihlaller
 • Genel Müdürlük ve Bakanlık tarafından yayımlanmış Bilgi Güvenliği Yönergesi, Politikalar ve Prosedürlere göre iş ve işlemlerin yürütülmemesi
 • Fiziksel Güvenlik düzenlemelerinin ihlali
 • Kontrolsüz sistem değişiklikleri
 • Yazılım ya da donanım arızaları
 • Erişim ihlalleri (yetkisiz erişim), yetkisiz bilgi kullanımına izin veren uygun olmayan erişim denetimleri
 • Siber saldırılar (Virüs, izinsiz giriş, Truva atı, casus yazılım vb. bulgular için, sistem sunucu servis problemleri için)
 • Gizli bilginin yetkisiz kişilerce ifşa edilmesi.

  • Kişisel Sağlık Kayıtların Güvenliği:

   Kullanıcılar tarafından hasta ile ilgili muayene ve reçete bilgiler girildikten sonra hasta kaydı kapatılır. Tekrar kullanıcılar bilgileri değiştirilemez. Kişisel bilgiler kişinin kendisi veya mahkeme tarafından istenildiği takdirdeverilir.

  • İnternet Erişim Ve Kullanım:
 • İnternet erişimi hastane genelinde yönetimin belirlediği çerçeve içerisinde verilmektedir.
 • Gün içerisinde hastane internet ağına bağlı olan tüm bilgisayarların hangi zamanda, hangi internet sitesine bağlandığını, ne kadar süreyle o sayfada kaldığı gibi tüm bilgiler hastane fiziksel güvenlik duvarında ( cihaz Kamu Hastaneler Birliğinde bulunmaktadır) yedeklenip log’ları kayıt altına alınmaktadır.
 • Özellikli birimlerin talepleri doğrultusunda yönetimin uygun görmesi halinde internet erişimi genişletilmektedir.
 • İnternet erişim kayıtları güvenlik duvarı üzerinde loglarda tutulmaktadır.
 • Tüm loglar izlenebilir durumdadır.

 1. HASTANE ENFEKSİYONLARININ ÖNLENMESİ

Enfeksiyon Kontrol Hemşiresi; Hastane enfeksiyonlarının önlenmesi amacıyla, hastane çalışanlarına yönelik eğitim faaliyetlerini planlamak ve uygulamak, hastane enfeksiyonlarının varlığında kaynağın araştırılmasına yönelik kültür taramaları yapmak ve sonuçları değerlendirerek gerekli önlemleri almakla görevlidirler.

Hastanemizin Enfeksiyon Kontrol Komitesinin amacı yataklı tedavi kurumlarında sağlık hizmetleri ile ilişkili olarak gelişen enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözüme yönelik faaliyetleri düzenleyip yürütmek ve yataklı tedavi kurumları düzeyinde alınması gereken kararları gerekli mercilere iletmek üzere, Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile bu birimin çalışma şekline göre yetki ve sorumluluklarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Hastane enfeksiyonlarının en aza indirgenmesi, yatan hastalarımızın ve biz sağlık çalışanlarının bu enfeksiyonlardan etkilenmemesi için komitemizle işbirliği içinde olunmalıdır.


 El Hijyeni:

 


 • İzolasyon Önlemleri:

  • Temas izolasyonu:

    

    

   MRSA, Acinetobacter, P. aeruginosa, ESBL-pozitif Klebsiella, E.coli, vb. enfeksiyon durumlarındauygulanır.

    

    

 • Mikroorganizmaların enfekte ya da kolonize hastalardan direkt temas ya da indirekt temasla (enfekte objelerle temas) bulaşmasını engellemek için kullanılır. Standart önlemlere ek olarak;
 • Partiküller küçük olduğu için havada asılı kalır. Bu asılı partiküller hava akımıyla çok uzak mesafelere kadar gidebilirler Standart önlemlere ek olarak;
 • Odaya her giriş çıkışta el hijyeni sağlanır.
 • Odaya girmeden önce temiz önlük giyilir, odadan çıkmadan önlük çıkarılır ve ayrı kirli torbasına konulur.
 • Odaya her girişte temiz steril olmayan eldiven giyilir, odadan ayrılmadan önce eldiven çıkarılır.
 • Hasta gerekmedikçe oda dışına çıkarılmaz, hastanın transferi gerekli ise ilgili birim bilgilendirilir, bulaş ya da kontaminasyonu önleyecek önlemler alınır.
 • Hastaya kullanılan malzemeler hastaya özel olur. Odaya girmeden önce hemşire/hekimden bilgi alınız.

  • Solunum İzolasyonu: Tüberküloz, Kızamık, Su çiçeği, Yaygın zoster enfeksiyonu, SARS, Viral he- morajik ateş, Ebola, Lassa, Marburg, Kırım-Kongo enfeksiyon durumlarında uygulanır. Küçük partiküllerin (<5µm) geçişinin önlenmesinde kullanılır.

    

    

    

    

    

 • Odanın kapısı kapalı tutulur.
 • Odaya girmeden önce ve sonra el hijyeni sağlanır.
 • Odaya girerken N95 maske takılır.
 • Hasta gerekmedikçe odadan çıkarılmaz.
 • Hastanın transferi gerekirse ilgili birim bilgilendirilir, bulaş ya da kontaminasyonu önleyecek önlemler alınır.
 • Hasta gerekli durumlarda cerrahi maske kullanarak oda dışına çıkabilir. Odaya girmeden önce hemşire/hekimden bilgi alınız.

  • Damlacık izolasyonu: Adenovirus, İnfluenza, Kabakulak, Parvovirüs B19, Kızamıkçık durumlarında uygulanır.

    

    

    

    

    

 • Büyük partiküllü (> 5µm) damlacıkların geçişinin önlenmesinde kullanılır. Partiküller büyük olduğu için yere çöker. Bulaşmanın olması için kaynak ve duyarlı kişi arasında ya- kın mesafe (yaklaşık 1

  m) gereklidir. Standart önlemlere ek olarak;

 • Odaya girmeden önce ve sonra el hijyeni sağlanır.
 • Hastaya 1 metreden daha yakın temasta cerrahi maske takılır.
 • Aspirasyon, entübasyon ve bronkoskopi ve benzeri işlemler esnasında vücut çıkartılarının yüze sıçrama olasılığında yüz koruyucu, kıyafete sıçrama olasılığında ise önlük kullanılır.
 • Odadan ayrılmadan önce eldiven, yüz koruyucu, önlük ve maske sırasıyla çıkarılır.
 • Hasta gerekmedikçe oda dışına çıkarılmaz, hastanın transferi gerekli ise ilgili birim bilgilendirilir ve hasta cerrahi maske takarak oda dışına çıkabilir,
 • Bulaş ya da kontaminasyonu önleyecek önlemler alınır.
 1. HASTANE TEMİZLİĞİ
  • Temizlik: Yer ve yüzeylerde bulunan bütün yabancı maddelerin (kan, idrar, balgam vs) uzaklaştırılmasıdır. Su ve genel temizlik malzemeleri kullanılarak yapılır.
  • Dezenfeksiyon: Cansız yüzeylerden bakteri sporları hariç patojen mikroorganizmaların uzaklaştırılması işlemidir. Dezenfeksiyonda istenen etkiyi sağlayabilmek için mekanik temizlik şarttır.
  • Sterilizasyon: Sporlu bakteriler dâhil tüm mikroorganizmaların yok edilmesidir. Hastanemizde temizlik işlemleri, risk sınıflamasına göre hazırlanmış Temizlik Talimatına göre yapılmaktadır.
 • Temizlikte Genel İlkeler:
 • Temizlik temizden kirliye doğru yapılır.
 • Temizlik malzemeleri her bölüm için farklıdır.
 • Temizlik hareketlilik başlamadan önce yapılır.
 • Temizlik solüsyonu temizlenen bölgenin risk durumuna göre hazırlanır.
 • Temizlenecek alana göre kova ve bez rengi belirlenir.
 • Temizlik bitiminde malzemeler uygun şekilde yıkanıp kurutulur.
 • Temizlik malzemeleri kova içinde ve ıslak bırakılmaz.
 • Temizlik maddeleri ve dezenfektanlar birbiri ile karıştırılmaz.
 • Tuvaletler en son temizlenir.
 • Kuru süpürme, silkeleme yapılmaz.

  1. ATIKLARLA İLGİLİ UYGULAMALAR

   Hastane faaliyetleri sonucu ortaya çıkan tıbbi atıkların uygun ayrıştırılmaları ve sonrasında kırmızı tıbbi atık poşetlerinde üzerlerinde tarih, saat ve klinik yazılarak toplatılması delici kesici atıkların plastik delici kesici alet kutularında 2/3 oranına kadar doldurularak toplatılması tehlikeli atıkların(kartuş tonerler, floresan lambalar, sıvı kimyasallar ve bunların boş kapları) uygun ayrıştırılmasının yapılmasını ve tüm atıkların yerinde azaltılması, ayrıştırılması ve toplanması, için gerekli çalışmaları yaparak yönetmeliklere uygun şekilde bertaraf edilmesini sağlar.

  2. EVDE SAĞLIK BİRİMİ

   Evde sağlık hizmetleri biriminin görevi, hastalığın teşhisini koymak olmayıp daha önce ilgili dal uzman tabiplerince konulmuş olan tanı ve planlanan tedavi çerçevesinde ve kişinin bulunduğu ev ortamında; muayene, tetkik, tahlil, tedavi, tıbbi bakım ve rehabilitasyon özel düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla uzun süreli kullanımı sağlık raporu ile belgelendirilen ilaçların reçete edilmesi, biten raporlarının yenilenmesi tıbbi cihaz ve malzeme kullanımına ilişkin raporların çıkarılmasına yardımcı olunması, hastanın ve ailesinin evde bakım sürecinde üstlenebilecekleri görevler, hastalık ve bakım süreçleri ile ilgili bilgilendirilmesi ve hastalığı ile ilgili evde kullanımı gerektiren tıbbi cihaz ve ekipmanların doğru ve uygun koşullarda kullanılması konusunda eğitim ve danışmanlık gibi hizmetlerinin verilmesini kapsar. Lüzumu halinde ilgili dal uzmanlarının gerekli konsültasyonla görüşü alınarak tedavisinin tekrar planlanmasısağlanır.

   Evde Sağlık Hizmeti talebinde bulunan ve Evde Sağlık Hizmeti alabilme kriterlerine (yatalak, diyabetik yaraları olan, spastik engelli hastalar, kanser hastaları, KOAH hastaları gibi…) uyan hastalar,

   444 38 33 telefon numarasını arayarak, aile hekimliklerine başvuru yaparak hastanemizin Evde Sağlık Ekibi tarafından verilen hizmetten yararlanabilmektedirler.

  3. DİŞ POLİKLİNİĞİ

   Diş polikliniğimizde, diş hekimlerimiz tarafından protez, diş çekimi, dolgu tedavisi gibi birçok hizmet verilmektedir.

  4. DİYET POLİKLİNİĞİ

   Hastanemizde, muayene ve gerekli tetkikleri yapılmış olan hastalarımıza, diyet uzmanımız tarafından, sağlık problemleri ve beslenme alışkanlıklarıdoğrultusunda;

   • Obezite (şişmanlık),
   • İştahsızlık,
   • Malnütrisyon (beslenme bozukluğu) ve gebe beslenmesi,
   • Gebelik Diyabeti, 0-1 yaş beslenmesi,
   • Diyet uygulaması gereken tüm hastalıklarla ilgili diyetlerin planlanması ve verilmesi,
   • Çocuk beslenmesi konularında diyet programı hazırlanmaktadır.

  5. ORGAN BAĞIŞI BİRİMİ

   Hastanemizde Organ ve Doku Nakil konusundaki faaliyetleri organize ve koordine ederek, vericilerin uygun koşullarda ve en hızlı şekilde ilgili kurumlara devredilmesi ile ilgili gerekli tüm çalışmaları yapar.

  6. SİVİL SAVUNMA BİRİMİ

   • Kırmızı kod 4444;

         Yangın olaylarında. Düşman taarruzlarına, tabii afetlere ve büyük yangınlara karşı; halkın can ve mal kaybının asgari hadde indirilmesi hayati öneme haiz her türlü resmi ve hususi tesis ve teşekküllerin korunması ve faaliyetlerin idamesi için acil tamir ve ıslahı, savunma gayretlerinin sivil halk tarafından azami surette desteklenmesi ve cephe gerisi maneviyatının muhafazası maksadıyla alınacak her türlü silahsız, koruyucu ve kurtarıcı tedbir ve faaliyetleri; kurumun en üst yöneticisi adına yürütenbirimdir.

   • Sivil Savunma Biriminin Görevleri:

 • Hastane Acil Afet Planının hazırlanması, görevlilere görev tebligatlarının yapılması, bununla ilgili eğitimlerin verilmesi ve tatbikat yapılmasıdır.
 • Hastane Sivil Savunma Planının hazırlanarak ekiplerin oluşturulması. Yangın Söndürme Tüplerinin ve Yangın dolaplarının rutin olarak kontrollerinin sağlanması ve devamlı olarak hazır halde bulundurulması.
 • Hastane                 Yangın                    yönergesinin         hazırlanması,                   eğitim verilerek                   uygulamalı             yangın                    söndürme tatbikatının yapılması.
 • Hastane tahliye planının hazırlanması, kat ve servis sorumlularının belirlenmesi.

 • KBRN (Kimyasal Biyolojik Radyoaktif ve Nükleer) Birimi:

  KBRN:Kasten, kazaen ve doğal afetler sonucu kimyasal, biyolojik, radyoaktif ve nükleer tehlikeli maddelerin ortama yayılarak insan, çevre ve metaller üzerinde olumsuz etkiler oluşturmasıdır.

 • KBRN vakalarında arındırma işlemlerini gerçekleştirmek
 • Bulaş vakaları sağlık personeli ve diğer sağlıklı bireylerden ayırımı gerçekleştirmek
 • Arındırılmış vakaların Hastane içerisinde ileri tanı ve tedavilerini sağlamak
 • Bulaş vakalarından kaynaklanan Hastanenin kontamine olmasını önlemek. Kontamine olduysa dekontaminasyonunu sağlamak.
 • KBRN ekip üyelerine ve tüm personele yılda bir kez KBRN eğitmeni tarafından eğitim verilir.

 

 

ACİL DURUMDA YAPILACAKLAR

DEPREMDE YAPILACAKLAR

YANGIN ANINDA YAPILACAKLAR

KİŞİSEL GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

-Lütfen sakin olun!

-Soğukkanlı olun. Kendinizi emniyete alın.

 

-Yangını çevrenizdekilere duyurun.

 

- Tehlike büyükse alarm camını kırarak düğmeye basın.

 

 

-İtfaiyeye haber vermek için- 112 numaraya telefon edin.

 

-Yangının cinsini bildirin( tıbbi malzeme, katı madde, elektrik, gaz vb.)

 

-Yangın yerini ve adınızı en kısa ve doğru şekildebildirin.

 

-Öncelikle tehlike altında bulunan hastaları güvenli bölgeye çekin.

 

-Size en yakın söndürücüyü alarak tehlikeye atılmadan doğru şekilde müdahale edin.

 

-Yangının yayılmasını önlemek için kapı ve pencereleri kapatın.

 

-Görevlilerden başkasının yangın alanına girmelerine engel olun.

Hızla Tahliye için Hazırlıklı Olmalısınız.

 

-Deprem yangın veya bir başka acil durumda hastaneyi aniden terk etmeniz gerekebilir.

 

-Biriminizde bulunan çıkışları bir kere de gözlerinizle görünüz ve yeriniunutmayınız.

 

-Hastanedeki kalabalık ortamlarda ve servislerde değerli eşyalarınızı koruyunuz.

 

-Üzerinize çok miktarda para almayınız; varsa banka kartı kullanınız.

 

-Çevrede kışkırtıcı tarzda konuşan veya hareket eden şahısları önce ikaz ediniz; dinlemezse hastane güveliğinebildiriniz.

 

-Her hangi bir olay vukuu bulduğunda kavgaya sebebiyet vermemek için sakinleştirici kişi siz olunuz.

-Bina içindeki çıkış yakınsa, derhal güvenli alana kaçın.

-Çıkış yakın değilse, servis yatakları, sağlam bir masa, dolgun ve hacimli koltuklar, kanepeler, çekyatlar vb. eşyaların yanına resimdeki gibi uzanın.

 

-Derin derin nefes almaya çalışınız!

-Devrilecek eşyalardan uzak durun.

-Merdivenlerden, cam Kenarlarından ve asansörlerden uzaklaşın.

-Tekerlekli sandalyelerde ki hastalar, tehlike anında, tekerlikleri kilitleyip, elleri ile korunmaya çalışmalıdır.

- Uykuda iken deprem halinde; derhal yatağın yanına uzanınız. Yataktan kalkamazsanızşiltenin altına girin.

- Sarsıntı geçtikten sonra çevrenizi kontrol ediniz.

- Panik halindekilere ve görevlilere yardımcı olun.


 1. HASTANEMİZ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ RUTİN UYGULAMALARI

  Kalite yönetim sistemiyle ilgili tüm dokümanlar bilgi işlem kalite yönetim bilgi sisteminde mevcuttur. Birim sorumlusu tarafından sistemi nasıl kullanılacağı konusunda bilgi verilir. Hastanenin birimin işleyiş talimatları ve yönlendirici kalite yönetim sistemi dokümanlarına otomasyon üzerinden ulaşabilirsiniz.

  Hastanemizde rutin olarak yılda iki kez “çalışan memnuniyeti anketi düzenlenir”. Bu anketler aracılığı ile çalışan memnuniyet ve beklentileri tespit edilir.

  Hastanemizde tespit ettiğiniz uygunsuzlukları iyileştirici, düzeltici faaliyetleri ya da önerilerinizi kalite yönetim birimine kalite yönetim sistemi üzerinden bildirebilirsiniz.

  Türkiye Sağlıkta Kalite Sistemi’nin dört temel yapı taşı bulunmaktadır:

 2.  ACİL HİZMETLER

  Acil Servisimiz 1.basamak olup, 7/24 sağlık hizmeti vermektedir.

  Acil Servisimizde Mevcut Birimler;

  Yeşil alan(müdahale için beklemesinde sakınca olmayan hastalar için)

  Sarı alan(acil bakıma ihtiyacı olan vaka acil hayati tehlike taşımayan hastalar)

  Kırmızı alan(yaşamını/uzvunu kurtarmak için acil müdahaleye ihtiyacı olan kırmızı alan uygulamasına göre) acil servis içerisine hasta kabulü sağlanır.

  1 adet resüsitasyon odası, 2 adet resüsitasyon yatağı,

  1 adet cerrahi müdahale odası,

  5 adet acil müşahade yatağı mevcuttur.

  CPR:Ani kalp durması ya da nefes alamama gibi vakalarda, hayata döndürmek amacıyla uygulanan ilk yardım yöntemidir. CPR, “kardiyo-pulmoner resüsitasyon”un kısaltılmış halidir.

  Kardiyo-pulmoner arrest halindeki hastanın CPR algoritmine uygun bir şekilde ve erken dönemde tedavisine yönelik girişimleri yaparak, yeterli koroner ve serebral perfüzyonu sağlamaktır.

  Kardiyak arrestin değerlendirilmesi, acil tıp sistemi aktivasyonu (ATS)

  • Göğüs kompresyonu ile KPR
  • Otomatik Eksternal Defibrilasyon
  • Efektif ileri kardiyak yaşam desteği
  • Post Kardiyak Arrest Bakımı

     

                                                                                                     

 3. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ

  Tüm sağlık personeli çalışanları, kurumu ilgilendiren genelgelere, mevzuata, tebliğlere ve resmi yazışmalara uymakla yükümlüdür. Yatan hastalar için ortak kullanılan takip-tedavi ve bilgi formları hasta yatış işlemleri sırasında veri giriş personeli tarafından hazırlanır ve hasta dosyası oluşturulur. Hasta kimlik bilgilerinin kayıt ve yazımı istenilen her yerde barkot kullanılır.

  Yatan hastaların tedavileri hasta tabelasına uygun olarak yapılır. Standartlara uygun olarak yatışına karar verilen her hastayı hemşire karşılar ve servise kabulünü yapar. Hemşire hastadan aldığı bilgiler ile hemşirelik hizmeti Hasta Ön Değerlendirme Formu doldurur. Servis hemşiresi tarafından yatışı yapılan her hastaya bileklik takılması zorunludur. Bileklikler mevzuata uygun olarak şu renklerdedir.

  Yatışı Yapılan Hasta:      BEYAZ

  Alerjisi Olan Hasta:       KIRMIZI

  Mesleki yaralanma durumunda çalışan hakları ve güvenliği birimine başvurunuz.

  Tüm sağlık personeli( hekim, hemşire, sağlık memuru vb.) CPR bilmek, gerektiğinde uygulamak ve ilgili eğitimlere katılmakla yükümlüdür.

  Hastanın kişisel bilgileri ile sağlık durumu hakkında ki bilgileri korunur. Hasta dosyalarının arşivden talebi ilgili form ile yapılır. Hastanede görevli tüm personel çalışma alanı ile ilgili hizmet içi eğitimlere

  katılır. Hastanede ekip ve komite çalışmalarında görevlendirilmiş personeller ilgili çalışmalara ve toplantılara katılmakla yükümlüdür.

 4. HİZMET ALIMI PERSONELLERİN ÇALIŞMA KURALLARI

  Hizmet alımı ile çalışan personellerimiz haftalık 45 saat çalışmaktadırlar. Haftalık çalışma planları Hastane Müdürlüğünce ve sorumlular tarafından yapılmaktadır. Hizmet alımı personellerin çalışmaları ve mesai takipleri ilgili müdürlük tarafından yapılmaktadır.

  HBYS teknik atölye elemanları 24 saat hizmet esasına göre ihtiyaç durumunda çağrılabilmektedirler.

  Hizmet Alımı Personellerimizin Çalıştığı Birimler;

 5. HASTANEYE ULAŞIM
 • Kurumsal Yapı
 • Sağlıkta Kalite Standartları
 • Sağlıkta Kalite Göstergeleri
 • Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri

  Hastanemizde yılda iki defa öz değerlendirme yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı tarafından yılda bir kez sağlıkta kalite standartları doğrultusunda denetimler yapılmaktadır. Kalite çalışmalarında her bir çalışanın üzerine görevler düşmektedir. SKS (Sağlıkta Kalite Standartları) de bölümlere yönelik göstergeler aylık, 3 aylık ve yıllık olmak üzere hesaplanarak gerekli bildirimler Hastanemiz web raporlama sayfasından giriş yapılmakta ve Kalite Birimince bakanlığımıza bildirimleryapılmaktadır.

  • Dilek Öneri ve Şikâyet Bildirimi

            Hastanemiz çalışanlarının kolayca ulaşabileceği alanlarda 19 adet Dilek ve Öneri Kutusu Mevcuttur Ayrıca Web Sitemiz üzerinden de bildirim yapılabilmektedir. Dilek ve öneri kutuları her ay düzenli olarak ilgili ekip tarafından açılır, site kontrol edilir bildiriler bu ekip tarafından değerlendirmeye alınır, değerlendirme sonucu gerekli düzenleyici - önleyici faaliyetler planlanır ve gerçekleştirilir. Kişiye özel bildirilerin sonuçları kendisine bildirilir.

  • Hastanemizde Uygulanan Renkli Kod Uygulamaları

   Mavi Kod 2222:Acil müdahaleye ihtiyaç durumlarında.

        Beyaz Kod 1111: Herhangi bir şiddete maruz kalma durumunda.

        Pembe Kod 3333: Bebek ve çocuk hastalarımızın güvenliği için her hangi bir olay durumunda.

        Kırmızı Kod 4444: Yangın ve afetlerde verilen kod.

 • HBYS-Hastane Otomasyon Hizmetleri
 • Yemek Hizmetleri
 • Görüntüleme Hizmetleri
 • Laboratuar Hizmetleri

          İzinler;

  • 1-5 yıl arası çalışanın 14 iş günü,
  • 5-15 yıllar arası çalışanın 20 iş günü,
  • 15 yıl üstü çalışanın 26 iş günü senelik izin hakları olup çalıştıkları birimin durumuna göre sorumlularının uygun gördüğü zaman aralığında kullanabilirler.
  • Evlilik, eşinin doğum yapması halinde 5gün, eş ve çocuk ölümünde 6 gün, anne- baba -kardeş ölümünde 5 gün, kayınbaba-kayınvalide ölümünde 2 gün, tabi afetten zarar görmesi halinde 10 gün mazeret izni verilir.

Adres: Tutlubahçe Mahallesi, Muradiye Caddesi, No:15, Yayladağı, Hatay, Türkiye

Tel: (0326) 471 33 35

Fax: (0326) 471 31 44

E-Mail: yayladagi.dh@gmail.com